Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

Een conflict tussen de Nederlandse Europarlementarier Joost Lagendijk, voorzitter van de Turkije-commissie in het Europees Parlement, escaleert verder nu de grootste oppositiepartij in het Turks parlement, de CHP, heeft gevraagd Lagendijk uit zijn voorzittersfunctie te zetten, zo meldt de Turkse Engelstalige krant Turkish Daily News. Lagendijk wordt verweten ongefundeerde kritiek te leveren op de CHP en de Turkse democratie. Hij heeft overigens zelf onlangs bekendgemaakt niet herkiesbaar te zijn voor het Europees Parlement bij de verkiezingen in 2009.

Het conflict begon toen Lagendijk eerder deze maand een toespraak hield aan een Turkse universiteit, waarin hij scherpe kritiek uitte op de anti-Europese houding van de CHP en te kennen gaf dat Europese sociaaldemocraten – de zusterpartijen van de CHP – daar soms wanhopig van worden. Zijn woorden gingen een eigen leven leiden, en al snel heette het in de Turkse media dat Lagendijk gezegd had dat hij de CHP ‘een ramp’ vindt en Europese sociaaldemocraten zich voor de CHP ‘schamen’. Hem wordt verweten wel de CHP te bekritiseren, maar niet de regeringspartij AKP, bijvoorbeeld omdat die demonstraties op 1 mei, de dag van de arbeid, verbood. Lagendijk in een eerder commentaar op het conflict tegen het ANP: ‘Dat heb ik wel bekritiseerd, maar die kritiek heeft de Turkse media nauwelijks gehaald.’ En nu loopt het conflict dus verder uit de hand door het verzoek van de CHP Lagendijk uit zijn functie te zetten.
Binnen het Turks parlement vindt de oproep van de CHP weinig gehoor. De voorzitter van het Turks parlement bereidt weliswaar een brief voor gericht aan de voorzitter van het Europees Parlement om het Turks ongenoegen over Lagendijk te uiten, maar daarin zal geen passage worden opgenomen waarin om ontslag van Lagendijk wordt verzocht. De Turkse parlementsvoorzitter laat weten dat het niet het recht heeft daarom te vragen en dat een dergelijk verzoek de relaties met Europa alleen maar zou schaden.
 

No Comments »

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel