Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

KAYSERI – Nederland gaat Turkije helpen bij het opzetten van zes aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers en met het opleiden van personeel voor dergelijke centra. Voor de samenwerking is 1,2 miljoen euro beschikbaar uit Europese fondsen. Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak heeft de al eeder toegezegde samenwerking deze week verder uitgewerkt tijdens een werkbezoek aan Turkije. Turkije koos Nederland als partnerland voor het opzetten van aanmeld- en opvangprojecten en het opleiden van personeel. ‘Nederland heeft wat dat betreft een goede staat van dienst’, aldus Albayrak.
Turkije heeft geen asielwetgeving. Het land is wel partner in het (vluchtelingen betreffende) Verdrag van Geneve, maar heeft een uitzonderingsclausule. Gevolg is dat het land alleen asielzoekers opneemt als ze uit Europa komen – wat vreemd klinkt, maar in historisch licht niet zo verwonderlijk is: het verdrag stamt uit 1951, een periode waarin Turkije onderdak bood aan ontheemden uit het Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels gebruiken veel vluchtelingen uit Afrikaanse landen en vooral ook uit Turkije’s buurland Irak Turkije als doorgangsland op weg naar Europa of de Verenigde Staten. Maar ook als vestigingsland voor asielzoekers is Turkije in opkomst. Staatssecretaris Albayrak: ‘De enige weg om asiel te krijgen is via de UNHCR die een vertegenwoordiging heeft in Ankara, maar die procedure duurt lang en is onzeker. Dat werkt mensenhandel in de hand. Als Turkije zelf een goede, effectieve asielprocedure opzet, krijgt de georganiseerde misdaad minder ruimte.’
In de aanloop naar een toekomstig lidmaatschap van de EU, staat de introductie van asielwetgeving in Turkije voor 2012 gepland. Enige scepsis merkt ze overigens wel bij Turkse politici. ‘Zij zijn zich ervan bewust dat dit een strategisch onderwerp is. Welk belang heeft Turkije erbij dit soort wetgeving op te zetten als er vanuit de EU barrieres worden opgeworpen tegen het Turkse lidmaatschap van de EU? Of, zoals een medewerker van een hulporganisatie voor asielzoekers waar we deze week op bezoek waren, het uitdrukte: Turkije wil niet de vuilnisbelt van Europa worden als het om vluchtelingen gaat. Straks heeft Turkije die wetgeving en goede aanmeld- en opvangcentra, en stel dat dan het lidmaatschap van de EU niet doorgaat. Een mooie manier om asielzoekers buiten Europa te houden, zo wordt in Turkije wel gedacht. Dat besef zie je hier ook in de politiek.’
Het samenwerkingsproject gaat komend najaar van start, in 2009 moeten de eerste aanmeld- en opvangcentra openen.
 

No Comments »

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel