Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

‘Meer vrijheid van meningsuiting in Turkije’, las ik in een krant. Als dat eens waar was! Een andere krant bracht het nieuws feitelijker, en zij kopten: Turkije verandert artikel 301. De veranderingen in de wet die veelvuldig misbruikt is om schrijvers, journalisten en uitgevers de mond te snoeren wegens het ‘beledigen van Turksheid’, zal er waarschijnlijk alleen toe leiden dat aanklagers nu andere wetsartikelen gaan inzetten om mensen te vervolgen die de officiële lezing over gevoelige onderwerpen (zoals de geschiedenis van Armeniërs in Anatolië en de Koerdische kwestie) ter discussie stellen. Vanaf nu zal artikel 301 minder vaak worden gebruikt, andere artikelen meer – voor meer info, lees een verhaal dat ik hier eerder over schreef.
De situatie is min of meer vergelijkbaar met de constitutionele veranderingen die werden doorgevoerd om vrouwen de mogelijkheid te geven met hoofddoek te studeren. Geeft dat vrouwen werkelijk meer vrijheid hun religie te uiten, of wordt ook deze nieuwe vrijheid op een andere manier wel weer beknot? Dat laatste waarschijnlijk: als de grondwetswijziging al niet ongedaan wordt gemaakt door het Constitutioneel Hof, dan zullen er praktische regels komen die voorschrijven hoe de doek precies geknoopt moet worden om de campus ermee te mogen betreden.
Toch kan ik niet alleen maar negatief zijn. Het is allemaal niet genoeg, maar er is wél veel discussie over deze hete hangijzers en die discussies zullen nog wel even doorgaan. Dat zet mensen steeds opnieuw aan het denken over de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. En dat leidt op termijn weer tot minder polarisatie en meer begrip tussen mensen. En uiteindelijk is dat het enige dat vrijheden echt kan vergroten.

No Comments »

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel