Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

In sommige landen heb je kindsoldaten, maar in Turkije heb je babysoldaten. Feitelijk, zo zegt de Turkse mythe, wordt elke Turk als soldaat geboren. Kinderen zeggen dat elke dag in de ‘gelofte’ voor ze hun school binnenstappen: behalve dat ze opdreunen dat ze Turk zijn, eerlijk en hardwerkend, declameren ze dat ze als soldaat geboren zijn. Om een volwassen Turk te worden, moet elke Turk daarnaar handelen en zijn dienstplicht vervullen. Geen uitzonderingen toegestaan. Gaat een gynaecoloog helpen de situatie te veranderen?

De advocaat van een groep mensen die wordt vervolgd voor het steunen van dienstweigeraar Enver Aydemir, heeft de rechtbank gevraagd een gynaecoloog toe te staan als getuige-deskundige. Als de rechtbank dat toestaat, zal de gynaecoloog zich uitspreken over de vraag of Turken nu als baby’s of als soldaten worden geboren. Een belangrijke vraag in de zaak. De verdachten worden namelijk vervolgd om een persbericht dat ze lieten uitgaan bij een actie om Enver Aydemir te steunen, en waarin ze schreven dat ‘iedereen als baby wordt geboren, en niemand als soldaat’. Dat is een overtreding van de wet die het verbiedt ‘het publiek te vervreemden van militaire dienst’,  oordeelde de openbaar aanklager.

 

Seculier leger

Enver Aydemir heeft sinds 2007 een aantal periodes in de gevangenis gezeten. Dat was het jaar waarin hij voor het eerst dienst weigerde. Hij is nu vrij, maar zijn juridische lijdensweg is nog niet ten einde: hij moet nog voor een hogere rechtbank verschijnen en zou weer opgesloten kunnen worden. Hij stelt dat hij als gelovig moslim niet kan dienen in een seculier leger. Volgens Europese verdragen waarin Turkije ook partij is, moet Aydemirs recht zijn dienstplicht te weigeren op grond van zijn geweten of geloof, worden erkend.

Zijn zaak wordt ondersteund door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het voordeel van de Armeense Vahan Bayatyan. Hij weigerde de Armeense dienstplicht omdat dienen in een leger niet te verenigen valt met zijn geloof als Jehova’s Getuige. Het EHRM oordeelde vorig zomer dat Armenië schuldig is aan het schenden van de Europese Mensenrechten Conventie betreffende de vrijheid van gedachte, geweten of religie – de eerste keer dat het Hof een land veroordeelde wegens wegens overtreding van dat wetsartikel in de context van gewetensbezwaarden. Een paar weken geleden veroordeelde het Hof Armenië tot het betalen van €20,000 schadevergoeding en kosten voor de tijd dat hij gevangen zat.

De uitspraak van vorig jaar is ook belangrijk voor Turkije. Turken geven het niet graag toe, maar niet alle Turken geloven dat ze als soldaat geboren zijn: het land heeft zo’n driehonderd gewetensbezwaarden. Als Turkije de uitspraak in de zaak-Bayatyan serieus zou nemen, zouden ze de wet veranderen en het weigeren van militaire dienst mogelijk maken en alternatieve dienstplicht invoeren. het jammere aan uitspraken van het EHRM is echter dat de naleving ervan niet afgedwongen kan worden. Landen hebben de morele plicht dat te doen, maar zoals je bijvoorbeeld hier kunt lezen, neemt Turkije die plicht niet altijd even serieus.

Buurjongetjes

Ik hoop dat de gynaecoloog toegelaten wordt als getuige-deskundige in de zaak tegen de mensen die Enver Aydemir steunen. En dat zij niet veroordeeld worden wegens ‘het publiek vervreemden van militaire dienst’. Dat zou kunnen helpen de vrijheid van meningsuiting te verbreden, en dus de mogelijkheden verbreden mensen voor te lichten over waarom je ervoor zou kunnen kiezen je militaire dienst niet te vervullen. Om mensen zich ervan bewust te maken dat ze volgens Europese verdragen het recht hebben dienst te weigeren op grond van geweten of religie.

En op de lange termijn kan dat weer helpen de mythe te ontkrachten dat elke Turk als soldaat wordt geboren – ik heb dat altijd een verwerpelijke gedachte gevonden, en ik moet er vaak aan denken als ik Turkse baby-jongetjes zie, of als ik mijn buurjongetjes op straat zie spelen. Zij zijn geen soldaten. Zij zijn niet voorbestemd om klaar te zijn voor hun land te sterven of te doden. Het zijn mensen. En hun geweten is één van de dingen die hen tot mensen maakt. Ze moeten kunnen handelen in lijn met hun geweten, als dat geweten hen vertelt dat het géén goed idee is de wapens op te pakken, te leren doden en bereid te zijn voor het vaderland te sterven.

7 Comments »

7 Responses to “Als soldaat geboren, of als mens?”

Comments

 1. San okt 12 2011 / 3pm

  Ik denk dat je vergeet dat de enige reden dat Turkije nog bestaat het feit is dat de Turken als een van de weinige volkeren op aarde bereid zijn hun leven te geven voor hun landgenoten. Het doel van de 1e wereldoorlog was tenslotte om alle Turkse volkeren en landen van de kaart te vegen, wat ook bijna gelukt was. Praktisch zonder hulp van buitenaf heeft men zich weten te verdedigen tegen een immense overmacht van “geallieerden”. Bedenk ook dat er nog altijd tientallen miljoenen Turken in onderdrukking leven in Iran, China en Rusland. Er is dus wel degelijk een reden dat er zo’n sterke nationalistische geest is in Turkije, en met dreigementen van Rusland en Iran aan de andere Turkstalige landen om hen gedeeltelijk te annexeren of om er hun legers heen te sturen helpt ook niet echt. En dan nog niet te vergeten de strijd tegen de PKK (die word gesteund door zowel Rusland als Israël en enkele EU lidstaten). Is het dan gek dat zo veel Turken achterdochtig zijn en het land altijd militair paraat moet zijn voor mogelijke invallen vanuit Rusland, Iran en Israel (dmv PKK in noord Irak).
  Ikzelf ben zoon van een Turkse dienstweigeraar, maar ben voorstander van het invoeren van een dienstplicht in Nederland. Elke man moet zijn gezin kunnen verdedigen in geval van nood, elke vrouw moet basiskennis hebben van verzorging, voeding en EHBO. Misschien klinkt dit voor oudere generaties ouderwets, maar ik denk dat veel Nederlandse jongeren het met mij eens zijn. Het is een schande dat er niemand ingrijpt als er iemand op straat in elkaar word geslagen, en dat weinig mensen heldhaftig genoeg zijn om verdrinkende mensen te redden. Dit kun je voorkomen door ieder persoon een gevoel van verantwoordelijkheid aan te leren door een militaire of disciplinaire training. Dit zou ook de verbroedering tussen de jongeren van verschillende afkomst erg goed toen.

 2. San okt 12 2011 / 4pm

  Mijn vader is trouwens recentelijk van mening veranderd omtrent het Turkse leger. Hij is meer dan 20 jaar weigeraar geweest omdat hij het Turkse leger zich terroristisch vond gedragen; hoe ze Koerdische dorpen platbranden in de jaren 80 en 90. Binnenkort gaat hij zijn dienstplicht alsnog vervullen omdat hij wel voorstander is van een defensief leger. Het Turkse leger is inmiddels immers niet meer dezelfde als 25 jaar geleden. De Koerden hebben tegenwoordig andere middelen tot hun beschikking om te onderhandelen dan in die tijd. Geen enkele aanslag is nog meer goed te praten, dit is puur terrorisme en een aanval op alle Turken en Koerden.

  Er is trouwens wel een EU lidstaat die ook een verplichte militaire dienst heeft: Griekenland.

 3. Deniz Denizer okt 18 2011 / 8pm

  De geschiedenis bewijst tegenwoordig telkens weer dat het nationalisme van de ‘onderdrukkende naties’ (in dit geval van de Turkse natie in Turkije) gedoemd is uiteindelijk failliet te gaan en door dezelfde geschiedenis achterhaald te worden. Zeker als dat nationalisme (zoals zeer zeker ook in het geval van het Turkse nationalisme het geval is) chauvinistisch, racistisch en bovendien fascistisch van aard is. De uitoefening van dit soort nationalisme (dat echt helemaal niets met patriottisme te maken heeft) gaat in Turkije in de regel hand in hand met chauvinistische arrogantie, racistische bejegening en fascistische geweldsuitoefening tegen iedereen die vecht voor humanitaire waardigheid, sociale rechtvaardigheid, etnische gelijkwaardigheid en dus voor democratie en vrijheid. Dit soort nationalisme wordt (zoals ook in het verleden ook nu) door de Turkse staat zelf (met medewerking van fascistische, fundamentalistische en door de staat in het leven geroepen speciale organisaties) gepropageerd en bedreven. Dit nationalisme is een der belangrijkste en strategische onderdrukkingsinstrumenten van de Turkse staat en ook het leger als onderdeel daarvan.

  Net als de regering en net als de gevestigde Turkse media doen ook sommige personen in allerlei fora hun best om te doen voorkomen als of de Turkse staat en ook het Turkse leger vandaag de dag inmiddels in progressieve zin hervormd en zelfs gedemocratiseerd zijn… Deze regering, media en personen ontkenden nog tot voor kort alle fascistisch geweld dat door het Turkse leger werd uitgeoefend op alles en iedereen met ook maar een enigszins progressief-oppsitioneel karakter… Dezelfde krachten beweren nu met droge ogen dat het Turkse leger omgevormd zou zijn van een offensieve naar een defensieve macht. En dat terwijl de luchtmacht-divisie van de Turkse gewapende strijdkrachten nog tot een paar dagen geleden wekenlang permanente luchtaanvallen hadden uitgevoerd op Iraaks grondgebied waarbij wederom de Koerden het doelwit waren. Wederom werden ook hierbij Koerdische dorpen gebombardeerd. Precies op dezelfde manier als dat er in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw en ook in het eerste decennium van deze eeuw meer dan 3500 Koerdische dorpen door het Turkse leger platgebombardeerd werden. Daar kwamen vele Koerden van jong tot oud bij om en de overlevenden werden gedwongen om hun platgebombardeerde huis en haard te verlaten. Hun levens werden definitief ontwricht.

  ‘De Koerden hebben tegenwoordig andere middelen tot hun beschikking om te onderhandelen’…? Welke middelen zijn dat? Zijn dat de conform de wet opgerichte politieke partijen die enorm onder druk worden gezet en om de haverklap werden en worden gesloten omdat het de Turkse machthebbers goed uitkomt? Zijn dat de Koerdische kranten die om de haverklap worden beboet/verboden/gesloten en waarvan de redacteuren en verslaggevers worden gearresteerd of zelfs doodgeschoten? Oh ja…! De Turkse staat heeft het Koerdischtalige tv-kanaal TRT6 ingesteld. Dat moet je de staat wel nageven. Maar er moet wel worden vermeld dat dit kanaal eigenlijk als propagandamiddel van de Turkse staat dient. Het enige wat er Koerdisch aan is, is dat de taal die erop gebezigd wordt, Koerdisch is. Dat is alles. Maar daarmee neem je de Koerden niet in de maling! De Koerden zijn daar veel te politiek bewust voor. De enigen die daarmee mogelijk en gedeeltelijk kunnen worden misleid zijn de publieke opinies in het buitenland, die niet zo goed bekend zijn met de realiteit en verhoudingen in Turkije. Maar genoeg daarover….!

  Wat ik tot slot wil zeggen: Frederike, het is weer een goed artikel van je.

 4. San okt 19 2011 / 10am

  Wat een hoop stront hierboven!

  Ik word hier ondertussen gewoon even uitgescholden voor fascist, chauvinist, etc. Ik ben Pontische Griek ja. Ik ben geen Nationalistische Turk. Ik maak zelf deel uit van een etnische minderheid en durf daar openlijk voor uit te komen. Ik ben niet bang voor etnische nationalisten als meneer Deniz Denizer. Hij komt er niet voor uit dat hij Koerd is maar dat blijkt wel uit zijn nationalistische racistische pro-PKK verhaal.

  Wat Denizer blijkbaar vergeet is dat alle militaire acties in het grensgebied van de afgelopen maanden zijn goedgekeurd door de VS, de EU, de Koerdische Iraakse Autonomie en Iran. Misschien staat er in de officiële berichten iets anders, maar je weet zelf ook dat het zo is.

  Koerdisch mag ook gewoon door commerciële zenders worden gebruikt, de helft van de ministers van de AKP zijn Koerden. De Koerdische partij is gewoon betrokken bij de onderhandelingen over een nieuwe grondwet. Erdogan is een Georgier, zijn vrouw is een Arabier. Er is maar 1 etnische minderheid in Turkije die een terroristische organisatie heeft. Kijk naar Iran; de enige terroristische organisaties daar zijn van de Koerden en van de Balochen. Er is er niet 1 onder de Turkse Azeri, terwijl zowel de Koerden als Balochen veel dichter bij de Perzen staan. Er word hier gepraat over chauvinisme, racisme, etc. Misschien moet de schrijver even bij zichzelf te raden gaan voor de antwoorden hier op want hij lijkt zich er zelf nogal schuldig aan te maken.

  Elk jaar worden er weer honderden militairen en politieagenten vermoord, tientallen burgers. Welk land zou dit accepteren? Het Turkse leger is wel degelijk een defensieve organisatie en bombardeert niet doelmatig woonhuizen en dorpen in Noord-Irak. Die tijd is voorbij en het is jammer dat je doet alsof er niets veranderd is. De Koerdische autonomie in Irak heeft ZELF voor ontruiming van de dorpen gezorgd, niet de Turken. De Koerden hebben al een eigen democratisch bestuur, maar toch werkt dit bestuur samen met de Turkse overheid. Misschien kun je je beter richten op dit democratisch orgaan als je wilt dat het Turkse leger in Irak zich anders gaat gedragen, tenslotte stellen zij de eisen aan de operaties.

 5. Deniz Denizer okt 19 2011 / 7pm

  Hé San! Voel jij je aangevallen of zo, dat je zo defensief en tegelijkertijd agressief reageert? Waar heb je toch last van, dat jij je gif zo in alle richtingen uitspuwt? Blijkbaar behoor jij tot degenen die niet tegen de waarheid kunnen, geen kritiek kunnen dulden en alle kritiek en meningen dus als ‘stront’ beschouwen.

  Het feit dat je een Pontische Griek van oorsprong bent verandert niets aan de sociale, politieke en historische realiteit van Turkije hoor. En jij bent niet de eerste niet-Turk die ik tegenkom die ‘stiekem’ nog roomser is dan de paus. Ik ken mensen zoals jij die met de Grijze Wolven (Turkse fascisten) heulen. Dus hou nu op met acteren.

  En iedereen die vóór toekenning aan het Koerdische volk van het recht op vrije zelfbeschikking is noodzakelijkwijs een Koerd die met de PKK sympatiseert niet waar? Wat ben jij bevooroordeeld en ‘narrow-minded’ dat jij zonder mij persoonlijk te kennen, slechts op basis van mijn mening tot de conclusie komt dat ik Koerdisch en PKK-sypmpatisant ben. Ongeacht of ik wel of niet Koerdisch ben (dit zal ik voor mijn plezier maar even in het midden laten), staat in ieder geval vast dat ook de Koerdische identiteit een eervolle identiteit is.

  Het ga je goed San. Voor mij ben jij geen partij! Toudelou!

 6. San okt 19 2011 / 9pm

  “Ik ken mensen zoals jij die met de Grijze Wolven (Turkse fascisten) heulen.”

  Ikzelf stem AKP en kom uit een zeer links gezin, wij hebben altijd gewoon Koerden en Arabieren over de vloer gehad zonder problemen. Mijn vader is zelfs in mushi opgegroeid en had veel Koerdische vrienden. Mijn oma spreekt naast Grieks, Turks en Nederlands ook redelijk Koerdisch. Nooit zal ik voor verdeeldheid kiezen zoals de Nationalisten van de MHP. Dat jij mij meteen aanziet voor een racist is erg jammer. Ik ben voorstander van Koerdische autonomie met een eigen parlement, volkslied en onderwijs. Ik geloof echter niet dat geweld hier ook maar enige bijdrage aan zal leveren. Verdeeldheid en haat is juist de oorzaak van het hele probleem. De oplossing ligt in het parlement.

 7. Deniz Denizer dec 02 2011 / 2pm

  Goh wat is ie zielig!

  Ik krijg er de brok van in mijn keel! Maar gelukkig is zijn betoog zo komisch, dat ik er schaterend van moet lachen!

  Hij komt uit een “zeer links” gezin en hij stemt AKP!

  Wat hij verstaat onder “zeer links” mag hij weten. Maar één ding staat vast! Het volgende: De AKP is een zeer rechtse partij die aan de macht is gebracht en aan de macht wordt gehouden door de VS, de religieuze Fethullah Gulen-beweging en vele fundamentalistisch-religieuze stromingen, sekten en orden alsmede vooral ook het zogenaamde groene (‘fundamentalistische’) kapitaal dat daaruit voortgekomen is, daaraan gelieerd is en dat met name binnen de organisatie TUSKON verenigd is.

  Zo’n partij (die, zoals steeds weer concreet blijkt, in essentie alles behalve de belangen van het volk behartigt) kan de Koerdische kwestie niet in het voordeel van het Koerdische volk willen oplossen, indien zij niet daartoe van onderop gedwongen wordt door nationale en sociale volksbewegingen.

  Over geweld gesproken. Stemmen op een partij (AKP) die de bloedige militair-gewelddadige oorlog aan de Koerden verklaart, en tegelijkertijd beweren dat geweld geen bijdrage zal leveren aan de oplossing van de Koerdische kwestie…! Dat is of politieke inconsequentheid of een demagogische actie. Iemand die zich op een dergelijke positie bevindt, zou zijn standpunt grondig dienen te herzien en misschien ook ten juiste te wijzigen.

  Als een partij (als de AKP) die op bovenbeschreven wijze aan de macht is gebracht en die in haar eentje de regering vormt, systematisch, moedwillig en met ijskoude brutaliteit haar ogen en oren gesloten houdt voor essentiële oppositionele geluiden, dan kun je niet beweren dat de ‘oplossing’ alleen maar in het (zo’n) parlement ligt.

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel