Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

ISTANBUL – De bosbranden die de zuidelijke Turkse regio Antalya teisteren, hebben met terrorisme of de bestrijding ervan niets te maken. Sommige andere bosbranden in het land hebben dat wel: het Turkse leger zet soms bossen in brand in haar strijd tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, die op haar beurt branden dreigt te stichten in west-Turkije.

In de meeste Turkse kranten is voor militairen een heldenrol weggelegd: ze worden op grote schaal ingezet om te helpen bij het bestrijden van de branden in bijvoorbeeld de toeristische regio Antalya. Het blussen gaat moeizaam door rook en harde wind. Inmiddels is de eerste dode door de branden in Antalya gevallen en zijn vele dorpen ontruimd. De meeste bosbranden ontstaan door onachtzaamheid of worden aangestoken door mensen die zo grond vrij willen maken voor landbouw. Van sommige branden wordt echter aangenomen dat ze zijn aangestoken door de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Die dreigt daar ook mee op website’s, zo meldt de Engelstalige Turkse krant Today’s Zaman vandaag. Het zou vergelding zijn voor soortgelijke acties van het Turkse leger, zowel in de afgelopen decennia als recent, in het zuidoosten van Turkije. De afgelopen maand woedden vijftien bosbranden die in de strijd tegen de PKK door militairen zouden zijn aangestoken. Het leger hoopt op die manier (potentiële) schuilplaatsen van PKK-strijders vernietigen. De branden moeten vanzelf uitrazen: de overheid dooft ze niet, en in sommige gebieden maken mijnen het blussen vanaf de grond een moeilijke en gevaarlijke onderneming.
Bewoners en burgemeesters in verschillende regio’s in het zuidoosten hebben inmiddels bij de Mensenrechtencommissie van het Turkse parlement geklaagd over de branden en er bij de overheid op aangedrongen ze niet meer te veroorzaken. De vlammen vernietigen het kleine beetje bos (3%) dat zuidoost-Turkije heeft. Herstel van de bossen is juist in dat deel van het land moeilijk: de eikenbossen herstellen over het algemeen wel, maar de vooral in die regio voorkomende bossen met jeneverbessen niet. Heel Turkije bestaat voor ongeveer twintig procent uit bos. Door bosbranden is in de afgelopen vijftien jaar in totaal al zeven procent bos verloren gegaan.

No Comments »

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel