Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com

ISTANBUL – De regering van de Turkse premier Erdogan bereidt een wijziging voor in de abortuswet, die de ingreep hoogstwaarschijnlijk in de praktijk gaat verbieden. Erdogan kondigde de nieuwe wet dinsdag aan bij de opening van een ziekenhuis in Istanbul.

Het Turkse parlement zal binnenkort een rapport over abortus van het Ministerie van Volksgezondheid bespreken, waarin over een nieuwe abortustermijn van vier weken zwangerschap wordt gesproken. Erdogan heeft het ministerie inmiddels opgedragen een wetsvoorstel te schrijven.

Abortus is in Turkije sinds het begin van de jaren tachtig toegestaan tot de tiende week van de zwangerschap. Een uiterste termijn van vier weken komt in de praktijk neer op een verbod: in de eerste vier weken zijn de meeste vrouwen zich nog niet van hun zwangerschap bewust. Er zou een uitzondering worden gemaakt voor het geval het leven van de zwangere in gevaar is.

Premier Erdogan opende het debat over abortus afgelopen weekend op een congres van de vrouwenafdeling van zijn partij. Hij trok fel van leer tegen abortus en keizersnedes: de medische ingrepen zouden bijdragen aan de beperking van de Turkse bevolkingsgroei.

Keizersnedes zouden, volgens Erdogan, vrouwen beletten meer dan twee kinderen te krijgen. Keizersnedes zonder medische reden nemen explosief toe in Turkije: bijna 40% van de babies wordt via niet-natuurlijke weg geboren. De abortuscijfers zijn al jaren stabiel: zo’n 17% van de zwangerschappen eindigt in abortus. In Nederland is dat zo’n 13%.

Erdogan vergeleek tijdens zijn speech woensdag abortus met moord, en stelde dat het thema niets met vrouwenrechten te maken heeft.

 

No Comments »

Leave a Reply

 tekens beschikbaar

Snel