Kurdish MattersNieuwe site! Volg me tijdens mijn werk aan mijn boek over de Koerdische kwestie: www.KurdishMatters.com
jul 17 2008

Juridische oprisping

Gezinsvormers, gezinsherenigers, vreemdelingenbesluit, Machtiging Voorlopig Verblijf; de terminologie was niet van de lucht deze week. Een rechter besloot dat het inburgeringsexamen dat burgers uit veel niet EU-landen in hun eigen land moeten afleggen voor ze zich in Nederland kunnen vestigen, niet verplicht gesteld kan worden. Kort gezegd doordat de regeling niet naar behoren in de wet is opgenomen. De uitspraak …

Snel